S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

NAJPREDÁVANEJŠÍ


OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

 

Základné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim/prevádzkovateľom internetového obchodu www.izbadekor.sk, ktorým je:

 

Ing. Radoslav Zrubek

Nová 1084/97

900 55 Lozorno

 

e-mail: info@izbadekor.sk

mobil: 0948 565 697

 

číslo účtu: Slovenská sporiteľňa a.s.

5045739258 / 0900

IBAN: SK4609000000005045739258

 

IČO: 40645380

DIČ: 1041701111

Nie sme platcami DPH!

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 02/ 58272 172-3

fax č.: 02/ 58272 170

e-mail: ba@soi.sk

 

Úrad na ochranu osobných údajov SR:

registrácia informačného systému osobných údajov

registračné číslo: 201415109

 

(ďalej len "predávajúci")

 

a

 

kupujúcim, ktorým je každý fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutoční záväznú objednávku z ponuky na www.izbadekor.sk

 

(ďalej len "kupujúci"),

 

ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na internetovej stránke predávajúceho kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť tieto obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

 

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Kupujúci môže objednávať tovar prostredníctvom vyplneného objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke predávajúceho www.izbadekor.sk, e-mailom, alebo písomnou objednávkou.

Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Späť", ktorým sa kupujúci vráti do predošlých krokov. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Odoslať objednávku" s doplňujúcim textom "S odoslaním objednávky súhlasím s povinnosťou platby". Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými v objednávkovom formulári požadovanými údajmi spolu s názvom objednávaného tovaru a jeho množstvom. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.

Odoslaním, resp. zadaním objednávky sa kupujúci zaväzuje zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

Kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky.

Oznámenie o prijatí Vašej on-line objednávky sa nepokladá za záväzné.

Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje potvrdenie objednávky predávajúcim a to buď telefonicky alebo e-mailom, po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Doručením záväzného potvrdenia objednávky je uzavretá kúpna zmluva.

Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke predávajúceho. O zrušení objednávky z dôvodu zjavnej tlačovej chyby bude kupujúci informovaný telefonicky alebo emailom, ktorý kupujúci uviedol pri vypĺňaní elektronického objednávkového formulára.

Kupujúci má právo stornovať vytvorenú objednávku do 24 hodín od jej vytvorenia bez storno poplatku.

Aktuálne informácie o Vašej objednávke sa dozviete pri každej zmene stavu Vašej objednávky. Po zmene stavu dostanete informačný e-mail o zmene stavu objednávky.

Minimálna hodnota objednávky je 1,00 Eur bez poštovného a balného.

 

Cena a platobné podmienky

Predávajúci nie je platcom DPH.

Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola záväzne potvrdená predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu platnú v čase odoslania objednávky predávajúcemu spolu s nákladmi za poštovné a balné. Poštovné a balné v rámci Slovenskej republiky predstavuje 3,30 Eura pri Slovenskej pošte a 5,90 Eura pri podaní cez Expres Kuriér. Cena dobierky je 1,00 Eura. Pri objednávke nad 99,00 Eur a platbe vopred na účet je dopravné a balné ZDARMA. V niektorých prípadoch je k balnému pripočítaný príplatok. Príplatok pozor sklo + 3,00 €. Pri prevzatí tovaru osobne sa poštovné a balné neplatí.

Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke predávajúceho www.izbadekor.sk v čase odoslania objednávky kupujúceho predávajúcemu. Kúpna cena je uvedená vrátane DPH.

Pokiaľ kupujúci neuhradí predávajúcemu kúpnu cenu spolu s nákladmi za poštovné a balné do 7 dní po záväznom potvrdení objednávky, môže byť objednávka predávajúcim automaticky zrušená.

Faktúra na kúpnu cenu vystavená predávajúcim, ktorá bude zaslaná kupujúcemu spolu s tovarom, slúži ako daňový doklad a aj ako dodací list.

V prípade, keď kupujúci vykoná úhradu kúpnej ceny vopred a predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru, predávajúci vráti zaplatenú kúpnu cenu kupujúcemu do 15 dní od oznámenia rozhodnutia kupujúceho, a to na účet kupujúceho, ktorý zašle e-mailom na info@izbadekor.sk.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Netýka sa to objednávok, ktoré sú už záväzne potvrdené.

Pri prevzatí tovaru osobne zaplatíte vopred prevodom na účet alebo v hotovosti pri osobnom prevzatí.

Zaslaním tovaru na dobierku zaplatíte až pri doručení.

Pri používaní platby prevodom na účet Vám tovar pošleme po pripísaní platby na našom účte. Pre správnu identifikáciu platby je potrebné ako variabilný symbol vyplniť číslo Vašej objednávky.

 

Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 5-10 pracovných dní. Dodacia lehota začína pri tovare, ktorého kúpna cena bude kupujúcim hradená pri prevzatí tovaru, t.j. na dobierku, plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy t.j. doručením záväzného potvrdenia objednávky predávajúceho kupujúcemu. V prípade, že kupujúci zvolil iný spôsob úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, t.j. napríklad prevodom platby z účtu na účet, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, t.j. od pripísania celej sumy kúpnej ceny na účet predávajúceho. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí predávajúci vyžiadať súhlas kupujúceho. Ak predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a kupujúci sa s predávajúcim nedohodli na náhradnom plnení, je predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.

Miesto dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho.

Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad – faktúru. Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. V prípade zistenia porušenia originálnej pásky na tovare alebo zistenia iných porušení obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky s prepravovaným tovarom kupujúci zásielku od prepravcu neprevezme. Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak kupujúci zistí nekompletnosť dodávky, či mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné túto skutočnosť nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu. V prípade, že kupujúci zistí pri rozbalení výrobku zjavné vady alebo chýbajúce časti tovaru, nie je oprávnený až do vyriešenia reklamácie s chybným tovarom akýmkoľvek spôsobom nakladať.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodania objednaného tovaru zavinené doručovateľom a tiež za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.

 

Odstúpenie od zmluvy

Stornovanie objednávky zo strany kupujúceho je možné kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením a to bez udania dôvodu.

Po záväznom potvrdení objednávky je možné odstúpiť od zmluvy v prípade ak predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. Objednávku je kupujúci oprávnený stornovať na základe písomnej žiadosti zaslanej na e-mail: info@izbadekor.sk, a to maximálne do dvoch hodín od záväzného potvrdenia objednávky. Po uplynutí dvoch hodín od záväzného potvrdenia objednávky je kupujúci oprávnený objednávku zrušiť, len so súhlasom predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo na náhradu vynaložených nákladov, ktoré zahŕňajú napr. balné, poštovné za odoslanú zásielku atď. Neprevzatím objednaného tovaru a nezaplatením zaňho kupujúci porušuje platnú kúpnu zmluvu a obchodný zákonník.

Stornovanie objednávky zo strany predávajúceho je možné v prípade, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, kupujúci je nedostupný, neodpovedá na e-mail, telefón, atď.), a taktiež v prípade, že požadovaný tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (zákon č. 102/2014 Z. z.) má spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar pre svoju vlastnú potrebu a nie za účelom vykonania zamestnania alebo povolania) právo na odstúpenie od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie kupujúceho predávajúcemu o odstúpení od zmluvy v písomnej podobe bolo podané na poštu najneskôr v posledný deň lehoty.

Kupujúci je povinný tovar vrátiť buď osobne na adresu predávajúceho, alebo odoslaním tovaru na adresu predávajúceho Ing. Radoslav Zrubek, Nová 1084/97, 900 55 Lozorno (tovar odoslaný na dobierku nebude predávajúcim prevzatý, ale naopak bude kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť). V prípade, že kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale.

Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 15 dní od odstúpenia kupujúceho od zmluvy, a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu kupujúceho, alebo prevodom na účet kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.

Pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. výroba produktu na mieru pre konkrétneho zákazníka).

Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy, alebo riadneho vrátenia tovaru je predávajúci oprávnený uplatniť si u kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

 

Záručné a reklamačné podmienky

Na všetok tovar poskytuje predávajúci záruku 24 mesiacov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov, ako napríklad prepätie v rozvodnej sieti.

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne na adrese Nová 1084/97, 900 55 Lozorno alebo odoslaním reklamovaného tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi poštou na adresu predávajúceho Ing. Radoslav Zrubek, Nová 1084/97, 900 55 Lozorno. Náklady na zaslanie tovaru hradí kupujúci.

Kupujúci môže pri reklamácii využiť služby na telefónnom čísle 0948 565 697, kde predávajúci poradí kupujúcemu, ako pri reklamácii postupovať.

V prípade oprávnenej reklamácie dopraví predávajúci opravený tovar kupujúcemu na vlastné náklady.

K reklamovanému tovaru kupujúci priloží čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru - faktúru a podrobný popis vady. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje. Reklamovaný tovar odporúčame odovzdať v originálnom obale a musí byť kompletný, t.j. včítane všetkých jeho častí prípadne iného príslušenstva a pod.

Reklamácie sa vybavujú najneskôr do 30 dní od doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu.

Za prípadnú stratu, alebo poškodenie pri doručované nenesieme zodpovednosť!

Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie predávajúcemu.

 

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje a iné dôverné informácie kupujúceho, poskytnuté predávajúcemu prostredníctvom objednávkového alebo registračného formulára, alebo iným spôsobom, slúžia výlučne pre poskytnutie služieb predávajúceho kupujúcemu a nebudú ďalej poskytované tretím osobám s výnimkou prípadov kedy to je nutné v súvislosti s plnením alebo distribúciou objednaného tovaru alebo služieb (napr. prepravná spoločnosť, spracovanie účtovných dokladov, zasielanie pre potreby výroby a preposielania tovaru, zasielanie marketingových materiálov). Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely plnenia kúpnej zmluvy, pre účely jednania o tejto zmluve, marketingové účely a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom samostatného dokumentu.

 

Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho www.izbadekor.sk a platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí a  akceptuje výšku ceny za objednaný tovar včítane prípadných expedičných a dopravných nákladov.

Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane jeho ceny od odoslania akceptácie kupujúcemu až do doby dodania tovaru kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie všeobecných obchodných podmienok v zvláštnom prípade inak. Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný do doby stanovenej na dodanie tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť  písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke predávajúceho www.izbadekor.sk.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 6. 8. 2019 a plne nahrádzajú predchádzajúce obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

MjY5ZTYw